Sartorius prečistači za vodu

Sartorius prečistači za vodu

Naši ARIUM laboratorijski sistemi za pročišćavanje vode olakšavaju svakodnevni laboratorijski rad.

Nude vrhunsku fleksibilnost jer se savršeno uklapaju u vaše laboratorijsko okruženje i prilagođavaju vašim potrebama. 

Dostupno je više od 70 verzija ARIUM-a kako bi se zadovoljili svi vaši zahtevi po pitanju kvaliteta vode.