Sartorius istorijat

Korporativna filozofija „pretvaranje nauke u rešenja“  prati poslovanje kompanije Sartorius  više od  140 godina, dan za danom, koristeći najnovija naučna znanja za proizvodnju inovativnih tehnologija.

Sve je otpočelo na Getingenskom Univezitetu, kada je bivši „uiverzitetski mehaničar“ Florenz Sartorius postavio osnove kompanije. Sartorius je prvi komad pronađene legure aluminijuma iskoristio za pravljenje lagane, kratke mehanike u analitičkoj vagi pružajući izvrsne rezultate u brzini i tačnosti merenja kao nijedan merni insturment do tada. Potom davne 1870. godine Sartorius otvara preciznu mehaničku radionicu pod nazivom "Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius." olakšavajući rad u istraživačkim labaratorija.

Godine 1927. Florenz Sartorius zajedno sa dobitnikom Nobelove nagrade za hemiju dr Richardom Zsigmondy osniva kompaniju “Membranfiltergesellschaft mbH”. Izum od strane hemičara  dr Richarda Zsigmondy predstavlja osnov za razvoj membranske filtracije kao i temelje bioprocesnog poslovanja u kompaniji Sartorius. I danas, merenje i filtracija predstavljaju osnovnu tehnologiju u okviru širokog sprektra poroizvoda Satrorius Grupe.

 

1960. godine Sartorius koristi prvu mašinu za automatsku proizvodnju sintetičkih membranskih filtera.  Dok 1970. godine Sartorius proizvodi prvu analitičku vagu, što predstavlja značajan korak u osnivanju brojnih stranih filijala koje doprinose globalnom razvoju Sartorius kompanije.

1971. godine Sartorius kompanija ostvaruje svetski rekord za najpreciznije merenje izraženo u nanogramima, vagom koja se koristila za merenje kamena koji je Nil Amstrong doneo sa svoje ekspedicije na Mesec.

1998 godine kompanija Sartorius je preuzela kompaniju Boekels. Boekles je pionir u proizvodnji industrijskih vaga, checkweigher-a, metal detekora. Ovim strategijskim potezom kompanija Sartorius značajno proširuje svoj proizvodno-prodajni program.

 

Naredne godine Sartorius preuzima tri kompanije i to: Vivascience – koja se bavila proizvodnjom proizvoda za prečišćavanje, ultrafiltracijom, zatim i kompaniju Denver Onstruments – koja se bavi proizvodnjom laboratorijskih vaga i mernih instrumenata kao  i kompaniju GWT – ranije poznata kao kompanija Phillips Waegetechnick – koja se bavi proizvodnjom vaga za merenje visokih kapaciteta.

2000 godine kompanija Sartorius je preuzela B. Braun Biotech International – kompaniju koja je pionir u proizvodnji fermentora i bioreaktora. 2004. godine došlo je do preimenovanja novostečenih kompanija i to Boekels postaje Sartorius Aachen GmbH & Co, GWT postaje Sartorius Hamburg GmbH, dok je kompanija B. Braun Biotech International preimenovana u Sartorius BBI Systems GmbH.

2007 godine Sartorius zajedničkim ulaganjem sa kompanijom Stedim S.A. stvara Sartorius Stedim Biotech sa ciljem stvaranja vodećeg mađunarodnog tehnološkog dobavljača u biofarmaceutskoj industrije.  Iste godine zvaničnom ceremonijom podignut je temelj nove fabrike u Pekingu, čime je kompanija Sartorius udvostručila proizvodni kapacitet u Kini.

2011. godine Sartorius preuzima kompaniju Biohit čime postaje jedan od vodećih snabdevača elektronskim i mehaničkim pipetama, jednokratnim pipetama i drugim uslugama u okviru farmaceutske i hemijske industrije, kliničkih laboratorija, istraživačkih Instituta i Univerziteta. Svi proizvodi kompanije Sarotirus Biohit su proizvodeni u skladu sa ISO 9001, ISO 13485 i ISO 14001 standardom zaštite životne sredine. Sedište kompanije Sartorius BIOHIT se nalazi u Helsinkiju dok su proizvodni pogoni locirani u Finskoj i u Kini, a prodajna mreža globalno organizovana na nivo Sartorius Grupe u više od 110 zemalja sveta.

Sartorius AG sa centrom u Goettingen-u fokusiran je na proizvodnju vrhunskih laboratorijskih vaga i predstavlja jedan od najvećih koncerna u oblasti Laboratorijkih merenja i biotehnologije. Na to ukazuje i porast broja zaposlenih u poslednjih pet godina sa oko 4 500 na 7 000 zaposlenih. Glavne aktivnosti u segmentima biotehnologije fokusirane su na filtraciji, fermentaciji, prečišćavanju i laboratorijskoj primeni. Dok u segmentu mehatronike, kompanija prvenstveno izrađuje opremu i sisteme za merenje, merne i automatizovane tehnologije za laboratorijsku i industrijsku primenu. Ključni klijenti Sartorius Group-e su farmaceutske, hemijske i prehrambene industrije kao i brojni  istraživački i obrazovni instituti iz javnog sektora. Kompanija Sartorius raspolaže sa 4 fabrike smeštene u  Nemačkoj, kao i objekte za proizvodnju u Evropi, Aziji i Americi i prodajna predstavništva  u više od 110 država.