Minebea Intec istorijat

1948. godine Dr Hans Boekels osniva kompaniju sa sedištem u Aachenu koje nosi njegovo ime. Pre toga je radio godinama u AEG u Berlinu u sektoru merne tehnologije.  Nakon rekonstrukcije Nemačke posled Drugog svetskog rata bilo je mnogo neaktiviranih bombi, granata i municije u ruševinama. Stoga Dr Hans Boekels razvija i proizvodi metal detektor za civilnu upotrebu, koji je trebao da štiti muškarce i mašine od opasnosti. Isto tako on je proizveo poseban mobilni uređaj za detekciju granata u industriji drveta kao i detekciju potonulih municija u vodama Hamburga. Kako je zaostala municija počela da se smanjuje, Boekels je razmišljao kako svoje znanje i tehnologiju može da nastavi upotrebljavati za korist ljudi. Kao rezultat toga Boekels postaje prvi nemački proizvođač koji koristi metal detektor tehnologiju u industrijske svrhe.  Tih dana metal detektori su bili poznati kao Boekels jedinice. Ova tehnologija se sistemski razvijala tako da su tokom sredine 50-tih godina dodavane trakaste vage uz Boekels  opremu za svakodnevni proces proizvodnje. Konačno 60-tih godina dinamičke kontrolne vage – čekvejeri su usvojeni u Boekels asortiman proizvoda za praćenje procesa punjenja kako bi se smanjio otpad sirovine, pošto je uveden propis za proveru neto težine proizvoda u Nemačkoj 1972 godine kao i širom sveta.  Dinamičke kontrolne vage su uglavnom koristili za proveru težine upakovanog proizvoda u skladu sa zakonom. Boekels postaoje poznat u celoj Evropi kao proizvođač visoko kvalitetnih čekvejera, pouzdanih metal detekora i industrijskih vaga. 

Kompanija Dr Hans Boekles GMBH & Co 01.01.1998. godine je u celosti pruzeta od strane kompanija Sartorius AG Gotingen. Prethodne godine kompanija Bokels ostvarila je promet od 26 miliona nemačkih maraka, i profit od 1,9 miliona nemačkih maraka. I u tom period zapošljavala 151 radnika. Ovim strategijskim potezom kompanija Sartorius značajno proširuje svoj proizvodno-prodajni program. Naziv kompanije je promenjem u Sartorius Intec. Kompanija Sartorius je nastojala tokom godina da procesnu opremu razvije, unapredi u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika i tako postala pionir u proizvodnji metal detektora, dinamičkih kontrolnih vaga i industrijskih vaga.

Početkom 2015 godine kompanija Sartorius Intec kao globalni proizvođač procesne opreme (industrijkih vaga, metal detekora, dinamičkih kontrolnih vaga, mernih ćelija) je preuzeta od strane Japanske grupe MinebeaMitsumi. Minebea Mitsumi grupa je globalni proizvođač preciznih elektromehaničkih delova, nudeći proizvode različitim industrijama. Japanska kompanija koristi napredne tehnologije iz više oblasti uključujući izuzetno precize mehaničke komponente (kao što su ležajevi) motori, senzori, polu-provodnici, bežična komunikacija. Kompanija menja ime i postaje Minebea Intec.  Mineba Intec nudi proizvode, rešenja i usluge u prehrambenoj industriji za povećanje pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti proizvodnih linija. Ovim ostvaruje obećanje dato korisnicima i kupcima „ PRAVIMO SVAKODNEVNI ŽIVOT SIGURNIJIM“