Sartorius Stedim biotech servis

S-Lab Kontrola doo je sertifikovana za izvršavanje servisa Sartorius Stedim fermentora.