Sartorius korisnički servis

                   Šta je etaloniranje?                                     Šta je overavanje?                                      Zakon o metrologiji

        

 

 

 

STANDARDI

                        OIML R51 (en)                                                     OIML  R61 (en)                                    

                

 

 

 

                OIML R76 Part 1 (en)                                              OIML R76 Part 2 (en)

               

 

 

 

 

ISO 8655 STANDARD - PIPETE

           ISO 8655 Part 1 (en)                                                   ISO 8655 Part 2 (en)                      ISO 8655 Part 3 (en)

       

 

 

 

             ISO 8655 Part 4 (en)                                                ISO 8655 Part 5 (en)                            ISO 8655 Part 6 (en)

           

 

 

 

NOVINE

Novine u ispitivanjima vlagomera za zrna žitarica (2015)