Sartorius servis

  S-Lab Kontrola doo

Sartorius Grupa je osnovana 1870. godine u Göttingen-u u Nemačkoj i svetski je poznat proizvođač vrhunskih laboratorijskih mernih instrumenata. Sartorius Lab Instruments GmbH nudi širok spektar laboratorijskih proizvoda: mikrovage, analitičke i tehničke vage, automatske pipete, vlagomere, kontrolne tegove, membran filtere, ultraprečistače vode. Sartorius Intec je proizvođač industrijskih vaga, vaga za kontrolu mase upakovanog proizvoda, dinamičkih kontrolnih vaga – čekvejera i metal detektora,

Sartorius Srbija predstavnistvo -  S-LAB Kontrola servis nudi:

 • Obuku korisnika

 • Stručno savetovanje u odabiru laboratorijske opreme

 • Tehničku podršku

 • Instalaciju opreme i obuku za rad

 • Izradu validacione dokumentacije DQ/IQ/OQ/PQ

 • Etaloniranje

 • Overavanje

 • Kalibraciju sa Sartorius softverom

 • Servisiranje originalnim rezervnim delovima

 • Održavanje, servisni ugovori

 • Sartorius sertifikovani zvanični servis u kojem servisiramo sledeću opremu: (Sartorius Srbija, Accu Lab Srbija, Denver Srbija, Scaltec Srbija, Boekels Srbija, Minebea Intec Srbija)              

 • ISO sertifikovana proizvodnja