Kontakt

 

 

 

       


Akoš Hadik (direktor): 063 209 346

Mirjana Vujčić (prodaja): 063 405 470

Viktoria Novak (finansije i marketing): 063 556 631

__________________________________________

ADRESA SERVISA GABARITNIH UREĐAJA:

VRŠAČKA 73/A, NOVI SAD

__________________________________________

OSNOVNI PODACI:

POTVRDA O REGISTRACIJI

PIB