Sartorius Vlagomeri

Sartorius Vlagomeri

Ključni klijenti Sartorius Group-e su farmaceutske, hemijske i prehrambene industrije kao i brojni  istraživački i obrazovni instituti iz javnog sektora. Kompanija Sartorius raspolaže sa 4 fabrike smeštene u  Nemačkoj, kao i objekte za proizvodnju u Evropi, Aziji i Americi i prodajna predstavništva  u više od 110 država