Cubis

Cubis

CUBIS MSA 125P

 

 

 

 

 

 

Cubis premijum laboratorjska vaga, od svog postojanja, koristi se kao standard u vodećim farmaceutskim laboratorijama koje imaju najstrože zahteve u pogledu kvaliteta.