COMBICS

COMBICS PRILAGODLJIV SVIM ZAHTEVIMA KORISNIKA

Combics se prilagođava svim zahtevima korisnika! Možete naruciti celeokupnu vagu, pojedine konfiguracije ili odvojene module, overene ili neoverene, sa ili bez EX zaštite, Zone 2+22.

Combics može optimalno da se prilagodi različitim zahtevima procesa zbog svoje velike fleksibilnosti u pogledu povezanosti i opcije konfiguracije.

 • Kućište od nerđajućeg čelika bez oštrih i problematičnih vrhova i uglova
 • Veliki ekran - lako se čita i sa veće udaljenosti i u slabim uslovima osvetljenja
 • Velike i logično raspoređenje tipke - svaka tipka ima jednu funkciju
 • Folija tastature  je veoma otporna na agresivna sredstva čišćenja i korišćenje
 • Portovi za povezivanje sa štampačem, računarom i ostalim medijima
 • Povezivanje kablom za fleksibilnije nameštanje indikatora
 • Jednostavno upotrebljavanje aplikacije, čak i za neiskusne radnike

Dostupna su tri različita indikatora kojima se ostvaruju procesi od jednostavnih mernih zadataka do različitih zahteva u pogledu rukovanja i obrade podataka.

Pouzdanost i otpornost!

 • Konstrukcija omogućava merenje značajnih težina sa visokim nivom tačnosti
 • Visoka zaštita od preopterećenja
 • Eliminacija greške kroz jednostavni operativni dizajn i jasno označene tastere
 • Korišćenje u veoma otežanim uslovima rada i pod visokim temperaturama

Lako čišćenje!

 • Usaglašen sa HCCP standardima
 • Izrađen o visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika
 • IP69K, omogućeno čišćenje pomoću visokog pritiska vode

Combics industrijske vage se mogu prilagoditi korisniku u svakom pogledu. Raznovrsni interfej kao što su Ethernet TCP|IP, RS232|485, mogućnost jednostavnog povezivanja sa štampačem i barkod sistemom, mogućnost integracije sa Profibus DP