Sartorius Centrifuge

MAKSIMALNA POUZDANOST I BRZINA

Sartorius laboratorijske centrifuge obuhvataju kako mikro centrifuge koje su veoma kompaktne i štede prostor tako i univerzalne primenljive stacionarne centrifuge sa ukupnim kapacitetom do 1.600 ml.  Ekran osetljiv na dodir, jednostavan za rukovanje, programirate opcije ubrzanja / usporenja čine sartorius centrifuge visoko prilagodljive za različite korisnike.

  • Izuzetno mirne centrifuge sa niskim nivom vibracije tokom rada
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući jednostavnom meni-ju i ekranu lakom za čitanje
  • Brzo i precizno hlađenje vaših uzoraka zahvaljujući kompresoru sa aktivnim hlađenjem

Detaljnije specifikacije Sartroius centrifuga: