Vage za kontrolu upakovanog proizvoda

Vage za kontrolu upakovanog proizvoda

                                                                            

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupaca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja proizvoda, pri čemu nastaju vidna oštećenja.

15-tog maja 2010 u R.Srbiji stupio je na snagu novi Zakon o metrologiji, u kome je data je nova definicija prethodno upakovanih proizvoda kao i metrološki zahtevi koje takav proizvod treba da ispuni.

Članovi pomenutog zakona propisuju sledeće uslove:

  • Pod kojim uslovima se prethodno upakovani proizvodi mogu  staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište: metrološki zahtevi, ispitivanje i označavanje

  • Postupak ispitivanja prethondo upakovanih proizvoda i opreme koja se koristi za ispitivanje

  • Znak usaglašenosti količine i ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima – e oznaka

  • Etaloni zapremine i merne boce koje se koriste za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda

Sartorius Procontrol omogućava da planirate proizvodnju, prikupljate i procenjujete kvalitet proizvdoa,  bilo da je reč o inspekciji ili za završnu kontrolu koristeći mrežno integrisan sistem Windows računara.

Lako rukovanje postaje standard – ergonomski dizajn je pokazao svoju vrednost. Kao što i ime kaže, Sartorius ProControl, ima prepoznatljiv i blizak korisnički intrefejs. Kompatibilan je sa svim savremenim računarskim platformama, operativni program je veoma intuitivan i ne ostavlja pitanje bez odgovora.

Sigurna investicija zahvaljujući besprekornoj komunikaciji na svim nivoima. Opremljen interfejsima za sve portove mernih uredjaja koji se koriste u procesu proizvodnje, može biti integrisan u bilo koju mrežu.

Omogućuje povezivanje sa:

  • Industrijskim terminalima Sartorius AG za sakupljanje podataka iz proizvodnje, sa svim IP65/IP67  zaštićenim uredjajima, sa svim uredjajima sa eksplozivnom zaštitom,

  • Industrijskim vagama, tehničkim i analitičkim vagama, pH metrima i vlagomerima.

  • Checkweigherima i metal detektorima,

  • Nizom drugih mernih instrumenata kao što su refraktometri, mašinama za testiranje tableta, senzorima za debljinu proizvoda, mikrometrima, viskozimetrima i denzitometrima.

 

Smanjite troškove, povećajte profit.

Najvažnija funkcija Sartorius Procontrol je smanjenje prepunjavanja upakovanog proizvoda preko deklarisane mase čime značajno utiče na smanjenje troškova procesa proizvodnje.

U zavisnosti od potreba proizvodnje, količine prethodno upakovanih proizvoda kao i ukupne mase proizvoda bira se i verzija ovog sistema. U ponudi postoje Mrežna rešenja kao i Single point rešenja.