Proline

Proline

Pouzdano dug vek trajanja.

Porodica Sartorius Biohit mehaničkih pipeta Proline dizajnirana je tako da korisnicima pruži udobnost i kvalitet prilikom svakodnevnog korišćen
ja