Laboratorijski program

Laboratorijski program

Laboratorijski program kompanije Sartorius postavlja standarde u vodećim laboratorijama koje imaju najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta i prilagođenosti svim posebnim zahtevima i potrebama korisnika.

Osnovne karakteristike laboratorijskog programa su pouzdanost, preciznost i lakoća prilikom korišćenja.