DYMOND X-RAY

DYMOND X-RAY - SIGURNA DETEKCIJA STRANIH TELA

Dymond je X-ray sistem inspekcije za detekciju stranih tela u proizvodima farmaceutske i prehrambene industrije, posle pakovanja ili u sirovini.

Dymond 80 se instalira direktno na proizvodnu liniju i, zahvaljujući specijalno dizajniranoj pogonskoj traci, koja je nevidljiva za X-ray, omogućuje inspekcije zatvorenih proizvoda do 70m/min.

Dymond 80 je u mogućnosti da detektuje razne vrste kontaminacija, kao što su staklo, metal, kamen, kosti, keramika, pvc, morske školjke, plastika i zahvaljujući sofisticiranom softveru može da detektuje polomljene ili nedostajuće proizvode u pakovanjima.

Vrsta proizvoda koje je moguće podvrgnuti inspekciji pomoću Dymond 80 su: Obična hrana, sveža & zamrznuta hrana, farmaceutski proizvodi, zdrava hrana, konditorski proizvodi, sirova hrana.

 • X-ra system male snage 100 W,
 • Detektor visoke rezolucije
 • Zaštitni poklopci za sprečavanje radijacije
 • Auto Setup za proizvode
 • Selektor do brzine 90 kom/min
 • Opcija: kutija za odstranjene proizvode

Karakteristike

 • Inspekcijski aparat celokupno izrađen od prohroma za pogonske uslove u prehrambenoj/farmaceutskoj industriji
 • Nivo zaštite: IP 65
 • Izlazni signali za inverter I kontrolu linije
 • Brzina transporta do: 70 m/min
 • X-ray transparentna transportna traka
 • Sistem za automatsku kontrolu i precizno odstranjavanje kontaminiranog proizvoda
 • X-ray sensor sa 512 pixela nove generacije sa produženim vekom trajanja. Za male energije X-ray zraka
 • Rezolucija detektora 0.8 mm, 0.4 mm opciono
 • Industrijski PC Pentium poslednje generacije, 2 serijska interfejsa,
 • paralelni Centronics, SVGA video interfejs, 3" 1/2 floppy, CD Disk drive
 • Industrijski 15”-ni Touch-screen LCD monitor sa jakim kontrastom
 • Elektronski interfejs za data transfer, 32 I/O modula

SOFTVER

Kompletan diagnostički softver sa sledećim funkcijama:

 • Alarmi za funkcionisanje uređaja
 • Kontrola X-ray generator i provera X-ray detektora
 • Kontrola ulaznih energenata i signala
 • PLC simulator za kontrolu proizvodne linije
 • Automatska kalibracija detektora
 • Kontrola selektora proizvoda

Softver za detekciju slike omogućava sledeće funkcije:

 • Automatska provera proizvoda; automatika za X-ray kontrolu, kalibraciju, selekciju,
 • status proizvoda, status odstranjenih proizvoda, slike I statistika
 • Opcija za samopodešavanje parametara
 • Opcija za manuelno podešavanje parametara
 • Windows 2000 ili XP platforma