MA160

DA BI MOGLI DA OBAVLJATE BRZU I PRECIZNU ANALIZU NA NAJŠIREM SPEKTRU PROIZVODA, TREBA VAM POUZDAN INSTRUMENT KOJI VAM DAJE MAKSIMALNU FLEKSIBILNOST - TREBA VAM MA160
 

MA160 koristi termogravimetrijsku metodu za određivanje sadržaja vlage tečnosti, paste i čvrstih materija - povoljno, pouzdano sa minimum vremena. To daje brze i pouzdane rezultate i podržava razvoj novih metoda.

Osnovne karakteristike vlagomera MA160:

  • velika brzina merenja
  • Brz i precizan razvoj metoda
  • Prikaz stanja merenja u toku samog procesa
  • Pouzdan 
  • Lak za rad
  • Bez napora za čišćenje