Quintix

Uživajte pri merenju sa do sad našim najlakšim operativnim vagama iz porodice Sartorius
 

 

  • Uštedite vreme i poboljšajte tok rada sa jednostavnim navigacionim menu-jem i integrisanim aplikacijama dodirom na taster
  • Postavite svoj um voljno zbog maksimalne preciznosti sve vreme zahvaljujući ISOcal aplikaciji i potpunoj automatskoj, internoj kalibraciji i podešavanju vaga
  • Zahvaljujući nemačkoj vodećoj inovaciji u laboratorijama za merenje dobijaju se potpuno tačni i precizni rezultati sa najnaprednijom tehnologijom od Sartoriusa
  • Evidencija podataka na Quintix uz USB “plug and work” omogućava povezivanje na GLP koji je kompatibilan sa računarom i štampačem

Brosura  Quintix (eng)