Secura

Lako i pouzdano merenje.

  • Razmeravanje bez rizika, prenos podataka na štampač ili računar se blokiraju ukoliko dolazi do greške prilikom razmeravanja
  • Ukupno poverenje u rezultate – nemoguće je imati netačne rezultate zahvaljujući LevelControl, optičko elektronskom nivou praćenja, alarmu poruka i interaktivne podrške korisničkih funkcija
  • Aktivno praćenje USP minimalne težine, zbog programiranog SQmin u vagama
  • Kompletna zaštita od netačnih rezultata, zahvaljujući ISOcal kalibraciji sa potpunom unutrašnjom automatskom kalibracijom i podešavanjem funkcija na svim nivoima
  • Sledljivost dokumentacije svih kalibracija i podešavanje podataka unutar stanja kao rezultati kod Cal Audit Trail
  • GLP kompletne nalepnice sa datumom i vremenom štampe
  • Neovlašćene promene težine nisu moguće zbog zaštitne lozinke
  • Lake za čišćenje zahvaljujući inovativnom dizajnu
  • Dizajnirana za rad u laminarnim (pločastim?) uslovima rada zbog optimizovanog prstena i Level Control-a

APC funkcije

Praćenje u skladu sa USPmin ograničenjima za merenje minimalne težine – SQmin
 Mogućnost zaštite lozinke
Potpuno automatsko podešavanje temperature i vremena za kalibraciju zahvaljujući ISOcal
Privremena blokada netačnih rezultata na štampač i računar kada se detektuju netačna merenja-kada je rezultat ispod minimalne granice USP uzorka (merenja se ne slažu ili ISOcal kalibracija) tada treba izvršiti prilagođavanje
Čuvanje svih podataka kalibracije u Audit Trail “Light”

Brosura Secura (eng)